• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Vạn Cổ Thần Thoại

Wan Gu Shen Hua (2022)

Phim được cập nhật vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần

Nội dung phim

Vạn Cổ Thần Thoại, Wan Gu Shen Hua 2022 204/??

Từ một thời đại mạt pháp linh khí khô cạn đi tới thế giới võ đạo hưng thịnh, linh chủng quỷ dị chết chóc, cục diện nguy cơ tứ phía, khiến cho kẻ đang ở dưới đáy vực sâu như Vương Hạo không biết phải làm sao.