Lịch ChiếuTên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tán Tu Chi Vương
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Kiếm Vực Phong Vân
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Độc Bộ Tiêu Dao
 9. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 3. Yêu Thần Ký
 4. Thánh Tổ
 5. Thần Long Tinh Chủ
 6. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 7. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 8. Võ Thần Chúa Tể
 9. Vạn Giới Độc Tôn
 10. Đan Đạo Chí Tôn
 11. Độc Bộ Vạn Cổ
 12. Linh Kiếm Tôn
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Ám Hà Truyện
 3. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 4. Chân Võ Đỉnh Phong
 5. Tây Hành Kỷ Phần 5
 6. Kiếm Tiên Ở Đây
 7. Tuyệt Thế Võ Hồn
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Sư Huynh À Sư Huynh
 3. Hồi Minh: Phong Hoả Tam Nguyệt
 4. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 5. Trò Chơi Vực Sâu
 6. Vạn Giới Tiên Tung
 7. Cái Thế Đế Tôn 3D
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Vạn Giới Chí Tôn
 10. Độc Bộ Tiêu Dao
 11. Vạn Cổ Thần Thoại
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Phong Vân Biến
 4. Bách Luyện Thành Thần 3D
 5. Nghịch Thiên Chí Tôn
 6. Đan Đạo Chí Tôn
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Thứ 7
 1. Tru Tiên
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Kim Ngô Vệ: Phong Khởi Kim Lăng
 5. Yêu Thần Ký
 6. Tuyệt Thế Chiến Hồn 3D
 7. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 8. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 9. Chưởng Giáo Tông Môn Ẩn Thế
 10. Vạn Giới Độc Tôn
 11. Ta Dựa Vào Nạp Tiền Làm Võ Đế
 12. Thần Long Tinh Chủ
 13. Kiếm Tiên Ở Đây
 14. Chân Võ Đỉnh Phong
 15. Băng Hoả Ma Trù
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Tiểu Binh Truyền Kỳ
 4. Bách Gia Quyết: Giang Hồ Quỷ Sự Lục
 5. Nhất Thế Chi Tôn
 6. Võ Thần Chúa Tể
 7. Thái Cổ Tinh Thần Quyết
 8. Vạn Giới Chí Tôn
 9. Cái Thế Đế Tôn 3D
 10. Tuyệt Thế Võ Hồn