• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Thương Nguyên Đồ 2D

(2023)

Server #1
Loading server...

Lịch chiếu: Thứ 4. thứ 6

Nội dung phim

Thương Nguyên Đồ 2D, 2023 05/??

Phim kể về Vương triều Đại Chu, Nhân - Yêu cùng tồn tại, Yêu tộc hoành hành tàn bạo, Nhân tộc nhất trí đối ngoại, cố gắng đào tạo cao thủ, người mạnh nhất được gọi là Thần Ma. Mạnh Xuyên, Mạnh gia công tử của phủ Đông Ninh Ngô Châu lúc nhỏ tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị yêu ma hại chết, từ đó chăm chỉ khổ luyện, hy vọng có thể báo thù cho mẫu thân. Mạnh gia vốn là một trăm ngũ đại thế gia Thần Ma, nhưng vì sinh mệnh của lão tổ tông Mạnh gia Mạnh Tiên Cô sắp đến hồi kết mà địa vị ngập tràn nguy cơ. Cuộc sống yên tình bị phá vỡ, Mạnh Xuyên vì vinh quang gia tộc mà ra sức khổ luyện, gia tốc dốc lòng đào tạo, luyện được tài nghệ, ngưng nguyên thần, ngộ đao thế.