• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Thú Thiên Phục Ma Lục

The Guardian Legend (2023)

Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Thú Thiên Phục Ma Lục, The Guardian Legend 2023 08/??

Phim kể lại câu chuyện trong đại chiến Ma Thần lần thứ 2, đấu thần mạnh nhất "Đấu Chiến Thắng Phật" người duy nhất có thể chống lại đại quân Ma tộc lại bất ngờ tẩu hoả nhập ma tính tiền thay đổi rơi vào ma đạo, hoá thành "Linh Sơn yêu hầu" có xu thế diệt thế. Như Lai đại thần đứng đầu thần tộc bất lực đành phải giết chết hắn trước, sau đó đem0 mình phong ấn cùng hai bên Thần Ma, mà Đấu Chiến Thắng Phật bị chia nhỏ thành 72 mảnh nguyên thần rải rác khắp 5 giới ngoại trừ Thần giới, mà lỗ tai chứa Kim Cô Bổng của hắn lại rơi xuống nhân giới. Lỗ tai được cao nhân thần bí chăm sóc hoá thành hình người, lấy tên Đại Thắng.