• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Thần Võ Thiên Tôn

Nội dung phim

Thần Võ Thiên Tôn, 224/??

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà. Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền. Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.