• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Tây Du – Tây Hành Kỷ Phần 4, 2022 12/??

Tây Hành Kỷ Chi Trùng Sinh Thiên kể về Đại pháp sư Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ đi đến bên kia để trả ngọn lửa sáng thế, bảo vệ thế giới. Trong phần này, Ngao Tuyết về đội, tiểu đội Tây Hành gặp phải trắc trở mới, thầy trò đồng lòng chống lại Cổ Long và yêu quái vực sâu.