• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Tây Du Tây Hành Kỷ Movie: Tái Kiến Ngộ Không

#Tây Du – Tây Hành Kỷ #Tây Hành Kỷ
WLT
Loading server...
Nội dung phim

Tây Du Tây Hành Kỷ Movie: Tái Kiến Ngộ Không,

Hành trình của Tôn Ngộ Không đánh vỡ thành kiến về chính nghĩa giữa thần và yêu! Trong lòng còn có chính nghĩa, mệnh ta tề thiên!

Đón xem cuộc chiến giữa Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không và Tam Nhãn thần tướng Dương Tiễn sẽ diễn ra như thế nào, ai sẽ chiến thắng?