• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình

Nội dung phim

Họa Giang Hồ chi Bôi Mạc Đình,

Hoạ Giang Hồ Chi Bội Mạc Đình Phim nói về những nhân vật trong võ lâm thời cổ đại, có tinh thần võ hiệp của mình đi giúp đở những người dẫn hiền lành, nhưng họ có rất nhiều kẻ thù vì họ thích cang dự và phá rối những người làm việc ác.