• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Đại Chúa Tể 3D

(2023)

Nội dung phim

Đại Chúa Tể 3D, 2023 52/??

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

- Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

- Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Chúa Tể của Thiên Tằm Thổ Đậu (tác giả của Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Càn Khôn)

Cấp độ tu vi:

  • Cảm Ứng Cảnh
  • Linh Động Cảnh
  • Linh Luân Cảnh
  • Thần Phách Cảnh
  • Tam Thiên Chi Cảnh: Dung Thiên → Hóa Thiên → Thông Thiên
  • Chí Tôn Cảnh
  • Địa Chí Tôn Cảnh
  • Thiên Chí Tôn Cảnh: Linh Phẩm → Tiên Phẩm → Thánh Phẩm
  • Chúa Tể Cảnh ( Thương Khung Cảnh )