• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Bình Minh Ngày Tận Thế – Dawn Of The World

Loading server...
Nội dung phim

Bình Minh Ngày Tận Thế - Dawn Of The World,

Phim chỉ dành cho đối tượng trên 17 tuổi. Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về đâu? Quá khứ đã vụn vỡ dưới đống tro tàn. Nhưng niềm tin lại tái sinh từ trong lửa đỏ. Credit: Hoạt hình Trung Quốc