• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Binh Chủ Kỳ Hồn

The Soul of Soldier Master (2022)

Loading server...
Nội dung phim

Binh Chủ Kỳ Hồn, The Soul of Soldier Master 2022 24/24

Một nhân gian tai hoạ với chiến tranh Thần Ma sắp kéo đến. Mượn thân xác của ngươi, đựng tàn hồn ta. Binh chủ không dứt, hồn ta bất diệt.