• Cách tìm phim nhanh trên google: "TÊN PHIM + HHTQ"

Ẩn Cư Mười Vạn Năm

Seclusion With Apprentices (2023)

Loading server...
Nội dung phim

Ẩn Cư Mười Vạn Năm, Seclusion With Apprentices 2023 23/??

Phim kể về câu chuyện từ mười vạn năm trước, Vong Tiên Tông lão tổ Trần Huyền vô địch thiên hạ lại thoái ẩn lúc đang ở đỉnh cao, không ai biết vì hệ thống bàn tay vàng xảy ra sự cố nên hắn không thể đột phá tiếp tục, lo lắng khí tiết tuổi già khó giữ được, mới ẩn cư thế gian. Một ngày nọ, nữ đệ tử đời sau của tông môn đến cầu cứu, vậy mà lại khiến hệ thống khởi động lại. Chỉ cần đạo tạo đời sau, hắn sẽ có thể tiếp tục mạnh mẽ, có thể độc tôn vạn cổ. Huyền Thiên Đế trốn tránh mười vạn năm, mang theo bàn tay vàng mới tinh xuất sơn.